woensdag, 12. september 2007 - 20:32

Opnieuw maatregelen tegen MKZ

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft woensdagavond opnieuw een verbod ingesteld op het verzamelen en vervoeren van schapen, geiten, runderen en varkens. Zij doet dit omdat op een boerderij in Egham in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk mond- en klauwzeer is vastgesteld. De boerderij ligt ongeveer 25 kilometer van het gebied in Surrey waar in juli en augustus mond- en klauwzeer uitbrak.
Dit heeft het ministerie van LNV woensdag bekendgemaakt.

Vanaf woensdagavond 19.00 uur is het verboden om schapen, geiten, runderen en varkens te vervoeren of bij elkaar te brengen. Dit geldt ook voor tentoonstellingen en andere evenementen. Alleen vervoer van dieren die van een veehouderij rechtstreeks of via een verzamelplaats naar het slachthuis gaan is toegestaan.

Verder moeten alle veewagens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk op een erkende wasplaats in Nederland extra gereinigd en ontsmet worden, ook al zijn deze in het Verenigd Koninkrijk al gereinigd en ontsmet. Dit geldt ook voor vervoermiddelen voor paardachtigen.

Het ministerie adviseert reizigers om in het Verenigd Koninkrijk geen boerderijen te bezoeken. Ook is het verboden om dieren of etenswaren van dierlijke oorsprong mee te nemen uit het Verenigd Koninkrijk.

Houders van evenhoevige dieren moeten een bezoekersregistratie bijhouden van alle bedrijfsmatige bezoeken op hun bedrijf. Deze gegevens moeten ten minste drie maanden worden bewaard. De maatregel is nodig gezien het grote risico van deze besmettelijke dierziekte. Door middel van de gegevens is een snelle tracering van contacten mogelijk.

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert op de naleving. Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevigen. Runderen, schapen- en geiten, varkens, wilde zwijnen, herten en sommige dierentuindieren (antilopen) kunnen ziek worden door het virus. Mond- en klauwzeer is niet gevaarlijk voor mensen.
Provincie:
Tag(s):