dinsdag, 10. juli 2007 - 18:26

OPTA legt KPN 1,6 miljoen euro boete op

Amsterdam

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft Koninklijke KPN N.V. een boete van 1,6 miljoen euro opgelegd. De reden hiervoor is dat KPN geen toestemming aan OPTA had gevraagd dan wel gekregen voor een tweetal kortingsregelingen aan zakelijke eindgebruikers, zoals KPN deze in de praktijk ging toepassen. Ook heeft KPN de kortingen niet op de juiste wijze bekend gemaakt aan marktpartijen. Daarnaast heeft KPN ten onrechte dubbele kortingen verstrekt aan zakelijke bellers. Het is niet de eerste keer dat KPN onvoldoende transparant was met haar kortingsregelingen. Hierdoor is OPTA belemmerd in het uitvoeren van haar toezichthoudende taak

De kortingsregelingen staan bekend als 'de Collectieve WorldLine-kortingsregeling' en 'de WorldLineXL-kortingsregeling'. De kortingen zijn onrechtmatig verstrekt in 2004 en 2005. In totaal heeft KPN ruim 3 miljoen euro teveel aan kortingen verstrekt door het aanbieden van de twee regelingen. De overtredingen kwamen aan het licht door een klacht van een concurrent in het najaar van 2005. Mede omdat KPN eerder naliet kortingsregelingen te melden, startte OPTA een onderzoek.

OPTA voorzitter Chris Fonteijn hierover, 'op KPN als onderneming met een aanmerkelijke marktmacht rust een zware verantwoordelijkheid. Aangezien de wetgever een nadrukkelijke keuze heeft gemaakt voor een systeem van preventief toezicht in plaats van repressief toezicht, is het tijdig verkrijgen van relevante informatie een basisvoorwaarde om goed toezicht te kunnen houden. KPN is hier onvoldoende zorgvuldig in geweest'.

Tot 2006 mocht KPN, als partij met aanmerkelijke marktmacht op de markt voor vaste telefonie, pas kortingen geven als OPTA deze vooraf had goedgekeurd. Deze verplichting volgde uit de Telecommunicatiewet van '98 en het Besluit ONP huurlijnen en telefonie. De verplichting had als doel vooraf te kunnen beoordelen of kortingen van invloed zouden kunnen zijn op de concurrentie in de markt. Indien de twee kortingsregelingen vooraf aan OPTA waren voorgelegd, had OPTA deze niet zonder meer goedgekeurd.

Met de herziene Telecommunicatiewet uit '04 en het daaruit volgende Retailbesluit voor vaste telefonie, dat 1 januari 2006 in werking trad, hoeft KPN niet meer vooraf aan OPTA toestemming te vragen voor haar tarieven. KPN toetst nu zelfstandig of de diensten die zij aanbiedt voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van retail tariefregulering (zowel ondergrens- als bovengrensregulering), non-discriminatie en transparantie. Wel moet KPN alle nieuwe diensten en bijbehorende tarieven melden aan OPTA.

De rol van OPTA is nu vooral gericht op monitoring en indien nodig handhaving. Ook volgens dit nieuwe regime voldeden de kortingsacties niet aan de transparantieverplichting.
Categorie:
Tag(s):