donderdag, 26. april 2007 - 16:10

ORAM start meer opleidingen voor industrie en haven

Amsterdam

De ondernemersvereniging ORAM gaat met op maat gesneden leer-werktrajecten bedrijven in de Amsterdamse havens en industrie aan speciaal opgeleid personeel helpen. Daarom is de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen Regio Amsterdam (BORA) opgericht. Door de groei van de havens en de vergrijzing hebben bedrijven grote behoefte aan nieuwe, geschoolde medewerkers. Dit heeft de ORAM donderdagmiddag bekendgemaakt.

De aansluiting en instroom van jong personeel met een opleiding in de haven en industrie blijkt niet voldoende te zijn. Met de oprichting van BORA wil het bedrijfsleven opleidingen gaan vormgeven en meer stageplaatsen voor leerlingen faciliteren bij bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. De studenten volgen één dag per week theorieles op school en werken vier dagen per week bij steeds wisselende bedrijven.

Ook wil het bedrijfsleven met BORA de grip op de kwaliteit van de instroom van toekomstige medewerkers en de ontwikkeling van het beroepsgericht onderwijs vergroten. Daartoe zal BORA structureel contact onderhouden met de onderwijsinstellingen in de regio, opleidingen initiëren of bestaande opleidingen aanpassen.

Het is de bedoeling dat BORA een intermediaire rol vervult tussen onderwijsinstelling, leerbedrijf en leerling. Ze draagt zorg voor voldoende stageplaatsen, goede begeleiding en neemt de leerlingen in dienst. De stichting sluit een contract met de leerbedrijven en een contract met de leerlingen.

BORA zal ook op andere wijze ondernemers aan gekwalificeerd personeel helpen, bijvoorbeeld door voorlichting en het organiseren van gastcolleges door ondernemers. “We willen ervoor zorgen dat de kennis uit het bedrijfsleven wordt vertaald naar een onderwijsprogramma dat aansluit op de behoefte van de bedrijven in de haven en industrie�, aldus directeur Jack Steijn van ORAM.

ORAM is de oprichter van de stichting en voert het secretariaat van BORA. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen die uit het bedrijfsleven afkomstig zijn en affiniteit met onderwijs en arbeidsmarkt hebben. De bestuursleden zijn Gerrit Heida (Aannemingsbedrijf De Klerk), Hans van Aalderen (Ter Haak Groep), Jack Steijn (ORAM) en Koos Krokké (IGMA).

De oprichting van BORA volgt op het initiatief voor een opleiding Medewerker Havenoperaties die ORAM in samenwerking met het Nova College en het Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied in september van het vorig jaar is gestart. De opleiding is voortgekomen uit de wens van havenondernemers om zelf inhoud te geven aan de vorming van nieuw personeel. De opleiding is tot nu toe een succes; het uitvalpercentage ligt ver onder het landelijk gemiddelde.
Provincie:
Tag(s):