vrijdag, 25. mei 2007 - 21:33

Oranjefons ondersteunt Streetsoccerclinics met 15.000 euro

Heerlen

De zaalvoetbalvereniging FSG/Ben Mesters krijgt een bijdrage van € 15.000,- van het Oranje Fonds voor het project ‘Streetsoccerclinics Onderwijs’. Dit project is een vervolg op de prijs die de sociale campagne vorig jaar heeft gewonnen in het kader van het ‘Stand Up, Speak Up Fonds’, dat zich inzette tegen racisme, binnen & buiten de lijnen.

Binnen dit project krijgen onderwijsinstellingen een 'streetsoccerevent' aangeboden, waarbij de leerlingen zullen worden gevraagd om in een workshop hun mening te geven omtrent respect, normen en waarden in de huidige samenleving waarin ze opgroeien. De resultaten hiervan zullen in een later stadium zichtbaar worden gemaakt op de website buurtsportheerlen

Het project maakt deel uit van het landelijke en gemeentelijke beleid om sport in te zetten als een sociaal middel, ter versterking van de sociale cohesie, binding, normen en waarden in Nederland. Hierbinnen wordt de beleidslijn School & Sport centraal gesteld, om kinderen te stimuleren en te motiveren voor sport én aandacht te vragen voor een levenlang sporten en een gezonde levensstijl.
Provincie:
Tag(s):