vrijdag, 12. oktober 2007 - 9:28

Otapan versleept naar 's-Gravendeel

Den Haag

Voormalig olietanker de Otapan is vrijdagmorgen vroeg versleept naar een nieuwe ligplek in 's-Gravendeel. De reden voor de verhuizing is dat de kosten in 's-Gravendeel een stuk lager liggen dan in Rotterdam.

Een tweede reden is dat de voormalige zwaveltanker uiterlijk 1 januari 2008 het Rotterdamse havengebied zou hebben verlaten. Dit meldt minister Cramer vandaag aan de Tweede Kamer.

Zwaveltanker Otapan is in de eerste helft van dit jaar nagenoeg asbestvrij gemaakt in de Rotterdamse haven. Dit is gebeurd nadat de Turkse overheid vorig jaar zomer weigerde om het schip in haar wateren toe te laten. Er bleek meer asbest aan boord te zitten dan in de officiële exportvergunning was aangegeven.

Tot voor kort weigerde de Turkse regering echter ook het gesaneerde schip toe te laten. Kort geleden is in Turkije een nieuwe minister van Milieu aangetreden. Hij heeft nu de huidige eigenaar verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de sanering van de Otapan.

De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht. Een positieve uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot toestemming van de Turkse overheid de Otapan naar Turkije te verslepen. Daar wordt het schip vervolgens gesloopt.

De kosten die de Otapan nu nog met zich meebrengt betreffen liggelden, havengelden, verzekeringsgelden en het houden van toezicht. Sinds de sanering van het schip, afgerond in de zomer van 2007, zijn die kosten opgelopen tot 250.000 euro. De huidige eigenaar van het schip, de Turkse werf Simsekler, heeft tot nu toe geweigerd deze kosten te voldoen.

Minister Cramer heeft die kosten vooralsnog op zich genomen om derden niet te duperen. Deze gemaakte kosten zullen worden verhaald op de huidige eigenaar. Daarom is reeds in juli beslag gelegd op het schip. Binnen twee weken zal de minister de eigenaar laten dagvaarden als hij de tot nu toe gemaakte kosten niet betaalt.

Het schip is versleept naar een goedkopere ligplek in 's-Gravendeel om de huidige kosten nu vast te drukken en in afwachting van de definitieve bestemming. Met het verslepen naar de nieuwe ligplek komt minister Cramer haar belofte na aan de gemeente Rotterdam, dat het schip vóór 1 januari 2008 de Rotterdamse haven zal hebben verlaten.
Provincie:
Tag(s):