woensdag, 25. juli 2007 - 12:02

Oud bestuursleden aansprakelijk voor verdwijnen tien miljoen euro

Utrecht

De rechtbank Utrecht heeft beslist dat de drie oud-bestuursleden (de penningmeester, de voorzitter en de secretaris) van de Stichting Freule Lauta van Aysma ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Daarom zijn zij jegens de Stichting aansprakelijk voor het verdwijnen van ongeveer 10 miljoen euro.

Wat hen vooral wordt verweten is dat zij te makkelijk adviezen van buitenstaanders (financieel adviseurs) hebben opgevolgd, zonder zich voldoende rekenschap te geven van de risico's die die adviezen meebrachten. Ook de financieel adviseur is door de rechtbank jegens de Stichting aansprakelijk bevonden. Omdat de exacte hoogte van de schade op dit moment nog niet duidelijk is, moeten partijen daarover nog verder procederen. Zo'n procedure kan een behoorlijke tijd gaan duren.
Provincie:
Tag(s):