maandag, 9. juli 2007 - 10:20

Oudere 'ouderen' hebben vaak geen computer

Groningen

Uit onderzoek van SeniorWeb in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat het computerbezit van de jonge senioren (50-64 jaar) gelijk is aan de rest van de bevolking, namelijk 85% vs 84%. Van de oudere senioren (75+) is slechts 24% in het bezit van een pc.

Ook het verschil tussen de jongste senioren en de middengroep, de 65-74 jarigen, is groot. Waar de helft van de eerste groep tien jaar geleden al een pc bezat, is dat in de laatste groep pas nu zover. Het verschil tussen de 75-plussers en de rest van de bevolking is het grootst.

Wat betreft het internetbezit zien we dezelfde trend. Ook hier scoren de jongste senioren het beste, namelijk vergelijkbaar met de rest van de bevolking (namelijk 77%). De 65-74 jarigen bezitten aanzienlijk minder vaak een internetverbinding. Nog steeds heeft minder dan de helft van deze groep internettoegang thuis (42%). In de oudste groep heeft zelfs minder dan een op de vijf senioren thuis de mogelijkheid tot internetten.
Categorie:
Tag(s):