maandag, 27. augustus 2007 - 9:52

Ouderen hebben ander uitgaven patroon

Groningen

In 2005 hebben jonge huishoudens (tot 35 jaar) een groot deel van hun uitgaven besteed aan opleiding, ontspanning en verkeer, 65-plus huishoudens hadden juist hoge woonlasten. De Huishoudens met een hoofdkostwinner van middelbare leeftijd (45-64 jaar) hadden in absolute zin de hoogste bestedingen.

In 2005 kwamen de gemiddelde uitgaven van een huishouden uit op bijna 21 duizend euro. Huishoudens met een hoofdkostwinner van 45 tot 65 jaar hebben de hoogste uitgaven. Zij hebben in 2005 gemiddeld 23 duizend euro uitgegeven. De jongste huishoudens (tot 35 jaar) en de oudste huishoudens (65-plus) hadden lagere uitgaven, te weten gemiddeld nog geen 19 duizend euro en 18 duizend euro.

De bestedingspatronen van jonge en oude huishoudens lopen flink uiteen. Jonge huishoudens gaven ruim een derde van de totale bestedingen uit aan de woning en nog eens een derde aan scholing, ontspanning en verkeer. 65-Plus huishoudens spendeerden tweemaal zoveel aan woonlasten (zoals huur en onderhoud) als aan opleiding, ontspanning en verkeer.
Categorie:
Tag(s):