woensdag, 11. juli 2007 - 10:00

Ouderen meer naar fysiotherapeut of specialist

Groningen

In de afgelopen tien jaar bezochten meer ouderen (50 tot 80 jaar) de specialist of de fysiotherapeut. De huisarts werd daarentegen iets minder geconsulteerd. Oudere vrouwen doen meer een beroep op medische zorg dan mannen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

In 2006 consulteerde 54 procent van de 50-80 jarigen ten minste een keer per jaar een medisch specialist. Dat is meer dan in 1997, toen 50 procent dat deed. De toename zit vooral bij de oudere vrouwen. Het aandeel van hen dat de specialist bezocht steeg van 50 procent in 1997 naar 57 procent in 2006.

Het aandeel ouderen dat minstens een keer per jaar naar de fysiotherapeut ging, steeg van 21 procent in 1997 naar 24 procent in 2006. Oudere vrouwen gaan meer naar de fysiotherapeut dan mannen. Vorig jaar bezocht 28 procent van de 50-80-jarige vrouwen de fysio. Bij de mannen was dat 19 procent.

Ook het aantal contacten met de fysiotherapeut nam toe, Vooral bij de oudere mannen steeg het fors, van gemiddeld 2,6 bezoeken in 1997 naar 3,4 in 2006.
Provincie:
Tag(s):