dinsdag, 27. november 2007 - 11:00

Ouderen worden belangrijkere woning-consument

Met de vergrijzing in aantocht worden ouderen een steeds belangrijkere doelgroep op de woningmarkt. Uit het woningbehoefteonderzoek (WOBOF), dat de provincie Friesland heeft laten uitvoeren, blijkt dat er nu al een toenemende behoefte is aan appartementen, zowel koop als huur. Aan deze appartementen worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Hier ligt volgens de Provincie een uitdaging voor ontwerpers en ontwikkelaars.

Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Het lijkt dat het aanbod voor senioren de meeste kans van slagen heeft in bestaande wijken, met behoud van bestaande sociale structuren en in de buurt van allerlei voorzieningen. Herstructurering wordt daarom steeds belangrijker. Daarnaast lijkt de overstap van de huur- naar de koopmarkt, vergeleken met het vorig WOBOF, lastiger te zijn geworden. Dit komt overeen met het beeld dat vooral starters in bepaalde regio’s soms lastig een betaalbare koopwoning kunnen vinden.'
Provincie:
Tag(s):