donderdag, 13. september 2007 - 7:22

'Ouderen worden steeds dikker'

Amsterdam

Ouderen worden steeds dikker en bij ruim 14 % is zelfs sprake van ernstig overgewicht. Met de groei van het aantal ouderen neemt dit probleem nog eens extra toe. De ouderen met overgewicht hebben meer problemen met bijvoorbeeld mobiliteit, hebben vaker depressieve klachten of suikerziekte en zijn meer afhankelijk van anderen.

Prof.dr. ir. Marjolein Visser pleit in haar oratie voor vroege signalering en tijdige behandeling om op latere leeftijd erger te voorkomen. Zij spreekt haar rede als hoogleraar ‘Gezond ouder worden’ aan VU/VUmc uit op donderdag 13 september.

Van alle 65-plussers in Nederland heeft momenteel 56,9% overgewicht (1,3 miljoen) en bij 14,4% (0,3 miljoen) is zelfs sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Uit onderzoek van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (Lasa) van VU/VUmc blijkt dat de jonge ouderen van nu vaker obesitas hebben vergeleken met 10 jaar geleden. Bij mannen is dat percentage zelfs verdubbeld. Door de toenemende vergrijzing komen er in de toekomst nog meer ouderen met obesitas . Volgens Marjolein Visser is er veel te weinig aandacht voor dit probleem.

Omdat overgewicht bij ouderen niet direct levensbedreigend is, wordt het ook niet als een serieus probleem gezien. Echter, uit onder andere het Lasa-onderzoek blijkt dat ouderen met obesitas meer kans hebben op het ontwikkelen van mobiliteitsbeperkingen, pijn tijdens dagelijkse activiteiten, urinaire incontinentie, depressieve symptomen en opname in een verpleeghuis. Overgewicht heeft zo een lagere kwaliteit van leven tot gevolg.

Uit onderzoek blijkt ook dat ouderen zelf met overgewicht worstelen. Visser stelt dat de meerderheid beseft dat hij of zij overgewicht heeft en slechts 8% is tevreden met het gewicht. Tweederde van de ouderen met overgewicht let op het gewicht en probeert niet aan te komen of probeert af te vallen, ook de 75-plussers. Slechts 10% van de ouderen die probeert af te vallen, bleek professioneel te worden begeleid door bijvoorbeeld een diëtist. 40% van de ouderen kiest voor een combinatie van veranderingen in het voedingspatroon en meer lichaamsbeweging. Juist deze combinatie is van groot belang om bij ouderen het verlies aan botdichtheid en spiermassa bij het afvallen te beperken. Meer begeleiding en advies lijkt hier dus zeer nodig.

Visser vond in haar onderzoek ook dat overgewicht bij ouderen nog weinig in de huisartspraktijk wordt besproken. Slechts bij 1 op de 10 ouderen met ernstig overgewicht die het afgelopen jaar bij de huisarts kwamen, nam de huisarts zelf het initiatief om het gewicht te bespreken. Bij de jonge ouderen was dat percentage nog lager, terwijl juist daar vroege signalering en tijdige behandeling de vervelende consequenties van obesitas op oudere leeftijd kunnen helpen voorkomen.
Categorie:
Tag(s):