donderdag, 19. juli 2007 - 11:03

Ouders in Castricum wensen opvoedadvies

Castricum

Ouders in de gemeente Castricum hebben behoefte aan opvoedingsondersteuning. Dit bleek uit een onlangs gehouden enquête onder de inwoners. Veel ouders gaven aan verder te willen praten over de gewenste opvoedondersteuning.

Ook de gemeente wil aan de ouders verdiepingsvragen stellen. In november krijgt het onderzoeksrapport een definitieve status en maakt de gemeente een voorstel voor het bieden van ondersteuning bij de opvoeding.

De gemeente Castricum vindt opvoeden belangrijk. Ze wil hieraan de komende jaren extra aandacht besteden en is benieuwd wat er leeft onder ouders. Daarom heeft de gemeente onder ouders een enquête gehouden. Er is aan 500 gezinnen, die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, een anonieme vragenlijst gestuurd. Deze gezinnen zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van de gemeente.

Van die 500 vragenlijsten zijn er 233 teruggezonden; dat is een respons van 46,6%. Dat is een goed resultaat, waardoor de gemeente representatieve conclusies kan trekken. De informatie van de vragenlijsten is verwerkt in een voorlopig resultaat. Daaruit blijkt dat er zeker behoefte bestaat aan opvoedondersteuning.

De voorlopige uitslag zal verder worden uitgewerkt tot een definitief rapport. Dat rapport wordt opgesteld nadat er in oktober panelgesprekken met de ouders hebben plaatsgevonden.
Provincie:
Tag(s):