woensdag, 22. augustus 2007 - 22:20

Ouders tevreden over regulier basisonderwijs

Breda

Onderzoek naar schoolkeuze voor basisonderwijs toont aan dat vraag en aanbod voldoende op elkaar aansluiten. Vorig jaar juni heeft de raadscommissie Onderwijs en Economie het college van burgemeester en wethouders verzocht een onderzoek uit te voeren naar de vraag in hoeverre vraag en aanbod van het reguliere basisonderwijs op elkaar aansluiten.

Het onderzoek ‘Schoolkeuze Basisonderwijs Breda’ is afgerond en heeft als belangrijkste conclusies dat de bereikbaarheid van de school de doorslag geeft bij schoolkeuze, dat vrijwel alle ouders hun kind(eren) hebben kunnen plaatsen op de school van eerste voorkeur en dat meer dan 80% van de ouders het gevoel hebben een goede keuze gemaakt te hebben.

Breda telt 45 reguliere basisscholen met ruim 15.000 leerlingen. Tweederde van de scholen zijn katholiek, 15% betreft openbaar onderwijs, 12% is nutsonderwijs en 5% van de scholen is protestants-christelijk. De overige vormen (zoals vrije school en Islamitisch) omvatten 3% van het totale aanbod.

De motieven voor een schoolkeuze zijn grof onder te verdelen in kwaliteitsaspecten, bereikbaarheid en levensbeschouwing. Het blijkt dat de bereikbaarheid -de school om de hoek- doorslaggevend is voor de keuze van de school, mits de school een goede naam heeft en de sfeer goed is.
Provincie:
Tag(s):