maandag, 12. november 2007 - 10:27

Oudste catalogus Franeker bibliotheek gevonden

Franeker

In de Bibliothèque Nationale te Parijs is onlangs een exemplaar gevonden van de oudste catalogus van de universiteitsbibliotheek te Franeker. De catalogus is gedrukt in 1601, dus zestien jaar na oprichting van de hogeschool in 1585. Het boekwerkje omvat 52 pagina's en het vermeldt precies hoe de boeken stonden, in welke kast en op welke plank. Volgend jaar zal Tresoar een heruitgave van deze catalogus uitbrengen, voorzien van een toelichting.

Deze zomer was reeds een boek verschenen, onder redactie van Jos Hermans en anderen, getiteld "De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw". Tot op dat moment was het bestaan van deze 1601-catalogus wel vermoed, maar nooit was er een exemplaar aangetroffen. Met deze vondst kan de beginperiode van de Franeker universiteit nog scherper in kaart worden gebracht. De eerste indruk is dat de jonge bibliotheek van start ging met een opvallend omvangrijke collectie.

Dat zo'n catalogus in het verre Parijs bewaard is gebleven, is niet verwonderlijk. In de 16de en 17de eeuw was het gebruikelijk dat studenten langs Europese universiteiten trokken (de zgn. Grand Tour) en al snel lag ook Franeker op deze internationale route. Als lesmateriaal of als souvenir konden de doorreizende studenten drukwerk uit Franeker mee naar huis nemen, dat vervolgens in een bibliotheek daar terecht komt. En zo kan het gebeuren dat een zeldzaam geworden boek alsnog ergens in Europa opduikt. Omgekeerd krijgt de moderne "gebruiker" van deze catalogus een doorkijk in de kraamkamer van de Franeker bibliotheek, waarvan de boeken voor het merendeel na meer dan 400 jaar als Fries erfgoed nog altijd in Tresoar bewaard worden.
Provincie:
Tag(s):