donderdag, 18. oktober 2007 - 19:43

Overeenkomst over Bodenterrein

Groningen

Voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG, de heer L.C. Bruggeman, en wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen, de heer F. de Vries hebben op 17 oktober hun handtekening gezet onder een overeenkomst over het Bodenterrein. In de overeenkomst wordt geregeld dat er grond wordt verkocht en dat er afspraken zijn gemaakt over de verdere ontwikkeling van het Bodenterrein.

De ontwikkelingen houden in dat het UMCG en de RUG met 100.000 m2 kunnen uitbreiden. In dit uitbreidingsprogramma zit ruimte voor psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie van Accare, en onderwijs-, laboratoria- en researchruimten van UMCG en van RUG. De RUG gaat buitenlandse studentenhuisvesting mogelijk maken op het terrein. In het programma van de gemeente worden circa 250 woningen gerealiseerd en is er ruimte voor onderwijshuisvesting.

Door het stedenbouwkundig bureau KuipersCompagnons is in opdracht van UMCG en gemeente een structuur- en planvisie voor het gebied gemaakt. Het UMCG krijgt een herkenbare uitbreiding naar het noordwesten en een nieuwe entree aan de Noordzijde. De Antonius Deusinglaan wordt verlegd en komt parallel te liggen aan het Oosterhamrikkanaal in het verlengde van de Thomassen á Thuessinklaan. In de structuurvisie krijgt de rand van het terrein aan de Petrus Campersingel zijde ecologische waarde met water en parkachtig groen. Aan de Oostersingel zijde worden losse objecten in het groen voorzien.

In het plan wordt ingespeeld op de toekomstige openbaar vervoer routes en verkeersontsluitingen aan de oostkant van de stad. Zo is er ruimte gereserveerd voor een toekomstige tramhalte. Op de hoek van de A. Deusinglaan en de Bloemsingel wordt een plein gemaakt waarop de ontsluiting van de Gasfabriekparkeergarage uitkomt.

Aan het Oosterhamrikkanaal is naast appartementen plaats voor een ruim aantal grondgebonden woningen. Naar verwachting kunnen er zo’n 250 woningen worden gerealiseerd. In de plannen wordt nadrukkelijk gekeken naar duurzame ontwikkeling. De maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, stedelijke bebouwing en ecologie moeten leiden tot een duurzaam stadsdeel.

De structuur- en planvisie wordt gebruikt als basis voor de verdere uitwerking van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. De planning is om in het voorjaar van 2008 een voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak en vooroverleg te kunnen vrijgeven. Het verleggen van de A.Deusinglaan staat medio 2008 gepland.
Provincie:
Tag(s):