donderdag, 4. oktober 2007 - 8:11

Overeenstemming over uitbreiding luchthaven Lelystad

Lelystad

De provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, Lelystad Airport en Schiphol Group hebben overeenstemming bereikt over uitbreiding Lelystad Airport. De vier partijen: wethouder Job Fackeldey, directeur Lelystad Airport Lex Oude Weernink, gedeputeerde Harry Dijksma en directielid Schiphol Group Ruud Wever gaan een convenant ondertekenen met afspraken over onder meer de voorwaarden van de uitbreiding, de invulling van de vernieuwde luchthaven, het aantal vluchten, de beoogde economische effecten, communicatie/inspraak en te volgen procedures. Op 1 november a.s. ondertekenen de vier partijen de overeenkomst. Dit meldt de gemeente Lelystad op haar site.

De provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, de directie van Lelystad Airport en Schiphol Group (eigenaar van de luchthaven) hebben na een korte periode van onderhandelen overeenstemming bereikt over de uitbreiding van Lelystad Airport (LA). Schiphol Group wil voor 2010 10.000 vluchten naar Lelystad Airport overplaatsen. Afgesproken is dat deze uitbreiding plaatsvindt binnen de grenzen van de geldende planologische kernbeslissing (PKB). Lelystad Airport kan zich ontwikkelen tot een zelfstandige, regionale luchthaven voor zowel zakelijk ongeregeld luchtverkeer, als voor niet Schiphol gebonden verkeer binnen Europa. Gesproken wordt over realisatie van minstens 800 arbeidsplaatsen per miljoen passagiers.
Partijen streven er naar dat de baanverlenging tot 2100 meter in 2009 wordt gerealiseerd. Er zullen tussen de 1,5 en 2 mijoen passagiers gebruik maken van de luchthaven. Partijen zullen zich inspannen om de best beschikbare instrumenten in te zetten om hinder ten gevolge van de toename van het vliegverkeer te voorkomen, waarbij geen sprake zal zijn van een verzwaring van het wettelijk handhavingsregime.
Daarbij zullen de Schiphol Group en Lelystad Airport zich inspannen voor het tijdig installeren van een systeem, waardoor voor een ieder inzichtelijk wordt gemaakt, waar door de vliegtuigen wordt gevlogen en hoeveel geluid dit op enkele representatieve punten veroorzaakt. Verder zijn er afspraken gemaakt over de overlegstructuur. Zo komt er een Regionaal Overleg, waarin naast de overheid en Lelystad Airport ook omwonenden, natuur- en milieuorganisaties, en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.
Het convenant wordt nog aangeboden aan de provinciale statencommissie Werk en de gemeenteraad van Lelystad.
Provincie:
Tag(s):