dinsdag, 4. december 2007 - 17:26

Overeenstemming over verwijderen afval Blik Recycling

Waterhuizen

De provincie Groningen en TCN-SIG Real Estate hebben overeenstemming bereikt over de verwijdering van afval op de bedrijfslocatie van de voormalige scheepswerf Patje te Waterhuizen. SIG Real Estate en de provincie hebben afgesproken om ieder de helft van de kosten te betalen. De totale kosten van de verwijdering worden vooralsnog geraamd op ruim 1,2 miljoen euro.

SIG Real Estate en de provincie Groningen beschouwen de afvoer van het afval als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen het verwijderen van het afval op korte termijn, zo mogelijk nog dit jaar, uitvoeren.

Eigenaar van de locatie SIG Real Estate heeft een plan voor de verwijdering van het afval opgesteld. Door de provincie is eerder afval vanwege brandgevaar verwijderd en daarna opgeslagen bij de Stainkoel'n. Provincie en SIG Real Estate hebben afgesproken dat het eerder opgeslagen afval zal worden meegenomen bij de ontruiming van de bedrijfslocatie in Waterhuizen. De curator van Blik Recycling stemt in met de verwijdering van het afval, dat nog eigendom is van Blik Recycling.
Provincie:
Tag(s):