zaterdag, 7. juli 2007 - 8:50

Overeenstemming tussen gemeente Amsterdam en 'ADM leeft'

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft overeenstemming bereikt met de culturele gemeenschap “ADM Leeft� over de toekomst van het ADM-complex in de Amsterdamse haven.

Na maanden van overleg zijn beide partijen het eens geworden over een vrijwillig en volledig vertrek van land en water per 4 januari 2010.

In de tussentijd zullen de 36 woonboten in een deel van het gebied worden gegroepeerd. De overige vaartuigen worden verwijderd. Hierdoor komt het grootste deel van het water beschikbaar om ingericht te worden voor lig- en wachtplaatsen voor de binnenvaart en duwbakken.

Haven Amsterdam heeft een tekort aan lig- en wachtplaatsen voor de binnenvaart en deed een beroep op de woonbootbewoners om te vertrekken. “ADM Leeft� wilde voorkomen dat de gemeenschap uiteen zou vallen door het gedwongen vertrek van de woonbootbewoners.

De gemeenschap bestaat uit circa 100 personen, van wie er 36 op het water wonen en de rest op het land. Het terrein is 43 ha groot, waarvan 20 ha water.

De voormalige scheepswerf ADM is in de jaren negentig gekraakt en in de loop van de jaren zijn er door de vereniging “ADM Leeft� vele culturele activiteiten ontwikkeld, waarvan het Robodockfestival de bekendste is.

De gemeente heeft een inspanningsverplichting op zich genomen om met de vereniging “ADM Leeft� op zoek te gaan naar een toekomstige locatie voor hen
Provincie:
Tag(s):