maandag, 2. juli 2007 - 21:01

Overheid niet voorbereid op nieuwe vaccins

Leiden

Vandaag zijn de uitkomsten van het scenarioproject
'Toekomst vaccinatie in Nederland' van STG/Health Management Forum gepubliceerd. Conclusie van dit project is dat het huidige vaccinatiebeleid niet is ingericht op de snel naderende ontwikkelingen op vaccingebied.

Herbezinning op de toelatingsprocedures voor innovatieve vaccins, op zo´n kort mogelijke termijn, is noodzakelijk. Steeds méér ziekten zullen in de nabije toekomst voorkómen kunnen worden door innovatieve vaccins. Dit kan een groot effect hebben op de gezondheid van mensen.

De publicatie is gemaakt in samenwerking met experts vanuit de overheid, beroepsbeoefenaren, patiëntenverenigingen, verzekeraars en de branchevereniging van ontwikkelaars en producenten van innovatieve vaccins, Dutch Vaccines Group (DVG).

Johan Hanstede, voorzitter van DVG: "Op dit moment sterven onnodig mensen in Nederland, en worden anderen onnodig ernstig ziek, omdat de overheid te laat reageert op de komst van innovatieve vaccins, en omdat de procedures voor het beschikbaar maken van vaccins voor het grote publiek sterk verouderd zijn".

Eén van de belangrijkste uitkomsten van het scenarioproject 'Toekomst vaccinatie in Nederland' is: het ontbreken van gelijke toegang en een goede infrastructuur tot het verkrijgen van vaccins die buiten de nationale vaccinatieprogramma's vallen. Gerjanne Vianen, onderzoeker STG/Health Management Forum: "Hierdoor kunnen sommige burgers er wel aan komen, maar anderen niet, ook al zijn veiligheid en werkzaamheid aangetoond en zijn de vaccins geregistreerd bij CBG en/of EMEA". Voor deze vaccins dienen procedures en criteria te worden ontwikkeld met betrekking tot toelating tot het basispakket of het aanvullend pakket.

Een scenariocommissie onder leiding van STG/Health Management Forum heeft, in samenwerking met experts, een drietal scenario's opgesteld om de discussie hierover te stimuleren. De aanbevelingen evenals de drie scenario's zijn beschreven in het essay 'Beleidsinjectie' in het derde nummer van het tijdschrift Health Management Forum dat vandaag is verschenen.
Provincie:
Tag(s):