maandag, 18. juni 2007 - 10:58

Overlast krijgt hoge prioriteit in Amsterdam

Amsterdam

De aanpak van overlast heeft de komende jaren binnen de regio Amsterdam-Amstelland een hoge prioriteit. Politie, Halt en stadsdelen binden de strijd aan tegen jeugdoverlast. Vanaf 19 juni start in stadsdeel ZuiderAmstel een campagne tegen overlast veroorzaakt door deze groep. Later zal deze aanpak binnen de regio worden uitgerold.

De politie zal actiever optreden tegen jongeren die over de schreef gaan. Vervolgens krijgt de overlastpleger lik op stuk en wordt hem door Halt een alternatieve straf aangeboden. De jongere zal zijn straf ondergaan in de buurt waar hij de problemen heeft veroorzaakt.

Stadsdeel ZuiderAmstel is het tweede stadsdeel waar de campagne gaat lopen. De actie startte in mei in de Indische buurt in stadsdeel Zeeburg. De politie gaat actiever optreden tegen jeugdigen tot 18 jaar die geluidsoverlast veroorzaken, de buurt vervuilen, baldadig zijn, vernielingen of diefstallen plegen of op een andere manier overlast veroorzaken. De actie wordt omlijst door posters, flyers en spandoeken met de boodschap dat politie en Halt actiever optreden tegen overlast.

De jonge overlastveroorzakers worden direct aangesproken op hun gedrag en via een lik op stuk beleid aangeboden aan bureau Halt. Die zorgt dan voor een gepaste straf. Was het eerst zo dat ouders opdraaiden voor het gedrag van hun kroost omdat hun kind een geldboete kreeg, nu zullen de jongeren zelf direct de consequenties ondervinden van hun gedrag.

Opgelegde werkstraffen moet de jongere uitvoeren in de omgeving waar de hinder werd veroorzaakt. Zo kan ook de omgeving zien dat de overlast wordt aangepakt en afgestraft. Daarnaast is de administratieve afhandeling van deze feiten vereenvoudigd, zodat het lik op stuk beleid en de daaruit volgende strafoplegging snel op de overlast volgt.
Provincie:
Tag(s):