zaterdag, 21. juli 2007 - 12:34

Overleg over problemen thuiszorg

Den Haag

Thuiszorgorganisaties en gemeenten inventariseren de mogelijke problemen rond werkgelegenheid. De werkgelegenheidsproblemen in de thuiszorg spelen zich af op lokaal en regionaal niveau. Dit staat in een brief die staatssecretaris Bussemaker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deze week is overleg gevoerd door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de werkgevers- en werknemersorganisaties in de thuiszorgbranche. Daarbij is afgesproken dat de betrokken organisaties overleggen over de personele gevolgen van de veranderingen in de thuiszorg door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007.

Het gaat om het voorkomen van (collectief) ontslag, het voorkomen van gedwongen overgang naar alphahulp en het bieden van goede ondersteuning aan diegenen die dat nodig hebben.

Volgens de betrokken partijen is er sprake van lokale –‘arbeidsmarktknelpunten’. In een eerdere overeenkomst van werkgevers, werknemers, gemeenten en VWS is 20 miljoen euro gereserveerd om incidentele problemen op te lossen.
Provincie:
Tag(s):