maandag, 10. september 2007 - 21:12

Oversteek Grolloërstraat in Rolde wordt aangepast

Rolde

Dit voorjaar, begin mei heeft de gemeente de kruising Grolloërstraat-Rolderdingsspillaan gereconstrueerd. Dit in het kader van een veilige schoolroute van en naar de OBS Jan Thiesschool. De maatregel is genomen om het oversteken van de Grolloërstraat voor met name schoolkinderen een stuk veiliger te maken.

Bij de officiële opening van de kruising door de schooljeugd werd duidelijk dat de ouders en schoolkinderen de breedte tussen de nieuwe middengeleiders te smal vinden. Daarbij komt dat auto’s nog steeds met een te hoge snelheid de kruising passeren.

De gemeente neemt deze signalen serieus. In overleg met de aannemer is nagegaan welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Dit leidde tot een tweetal aanpassingen. De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de middengeleiders en het verhogen van de drempels. Hierdoor kunnen fietsers zich veiliger opstellen en wordt de snelheid van de auto’s meer geremd.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de Grolloërstraat op donderdag 13 september tussen 9.00 uur en 18.00 uur af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Bij de afsluiting van de Grolloërstraat wordt het verkeer middels borden om het werk geleid. Het centrum van Rolde en de bedrijven en winkels zijn via de omleidingsroute normaal bereikbaar.

Wethouder Geert-Jan ten Brink heeft de schoolkinderen gevraagd om een nieuwe naam te bedenken voor de kruising die in de volksmond “de banaan� wordt genoemd. Een nieuwe situatie, een nieuwe naam. Na de werkzaamheden zal wethouder Ten Brink de winnende naam op school bekendmaken.
Provincie:
Tag(s):