vrijdag, 20. juli 2007 - 17:13

Overstekende fietser en voetganger krijgt voorrang in Leeuwarden

Leeuwarden

Tussen 9 en 30 juli worden er in en rondom de binnenstad van Leeuwarden 10 rotondes omgebouwd. De voorrangssituatie wordt gewijzigd. De overstekende fietser en voetganger krijgen voorrang op het autoverkeer dat de rotonde nadert of verlaat.

Later dit jaar volgen er nog 6 rotondes. De ombouw vindt bewust plaats in de zomervakantie, om de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt er speciaal materiaal gebruikt, waardoor de rotonde in één dag aangepast kan worden.

Met de wijziging van de voorrangssituatie sluit Leeuwarden aan bij de landelijke trend waarbij het fietsverkeer op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang krijgt op het autoverkeer.
Deze regel geldt niet voor alle rotondes. Om verwarring te voorkomen wordt er duidelijke bebording geplaatst bij de rotondes
Provincie:
Tag(s):