maandag, 16. juli 2007 - 9:11

Overtredingen bij taxi- en busvervoer rond ´Dance Valley´

Kennemerland

Het vervoer rond het evenement ´Dance Valley´ is op zaterdag 14 juli 2007 gecontroleerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de RDW en de Politie Kennemerland.

Vier van de dertig gecontroleerde bussen en vier van de vijf gecontroleerde taxi´s bleken tijdens de controle op zaterdagochtend in overtreding. Zeven bussen en een taxi werden naar een RDW-locatie overgebracht voor nader technisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek mochten twee bussen en de taxi niet meer verder rijden. Andere overtredingen bestonden onder meer uit het rijden zonder vergunning en overschrijding van de rij- en rusttijden.

Tijdens de taxicontrole in de avond bleken vijf van de vijfenzestig geïnspecteerde taxi´s zich niet aan de regels te houden. De overtredingen betroffen overschrijding van rij- en rusttijden, onvolledige werkmappen en fraude met een rittenstaat.
Provincie:
Tag(s):