dinsdag, 15. mei 2007 - 9:13

Papiercontainers leveren tonnen extra papier op

Leeuwarden

Sinds de start in april 2006 is in bijna heel Leeuwarden een nieuwe inzamelmethode voor oud papier ingevoerd. Met de nieuwe methode wordt het papier ingezameld in minicontainers. Bij de meeste flats staan verzamelcontainers voor oud papier.

Uit de inzamelresultaten blijkt dat er in de laatste maanden maar liefst 100 ton papier meer per maand is ingezameld dan een jaar eerder. Ter vergelijking: er kunnen zo’n 600.000 gemiddelde dagbladkranten op 100 ton papier worden gedrukt.

Het inzamelen van oud papier met minicontainers heeft een aantal voordelen:

-meer oud papier en karton wordt gescheiden ingezameld
-het restafval (in de grijze container of huisvuilzak) vermindert
-duidelijk milieuvoordeel door meer hergebruik van oud papier
-op ophaaldagen waait er veel minder papier door de straat
-minder tilwerk en rugbelasting voor zowel bewoners als ophalers
-er zijn geen extra kosten aan de nieuwe methode verbonden.

De inzamelaars zijn niet veranderd. Dat zijn de verenigingen gebleven die voor de invoering van de papiercontainer ook al het oud papier inzamelden. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding van Omrin.

In verband met het stedelijke vernieuwingstraject krijgen de bewoners van de Vrijheidswijk de papiercontainer op een later tijdstip. De laatste container die uiteindelijk in de Vrijheidswijk wordt uitgereikt zal een heel bijzonder exemplaar worden.
Provincie:
Tag(s):