vrijdag, 20. juli 2007 - 16:50

Pardonregeling voor de gemeente Slochteren

Slochteren

Op 15 juni 2007 is de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, beter bekend als de pardonregeling, in werking getreden. Vreemdelingen die vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd in Nederland kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze regeling. Als u onder de regeling denkt te vallen en u woont in de gemeente Slochteren, maar niet bekend bent bij de rijksoverheid of bij de gemeente, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

U dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. u heeft vóór 1 april 2001 een eerste asielaanvraag in Nederland gedaan;
2. u heeft vanaf 1 april 2001 ononderbroken in Nederland gewoond;
3. u woont in de gemeente Slochteren.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u een afspraak maken voor een onderzoeksgesprek. Neem voor dit gesprek zoveel mogelijk bewijs mee van uw aanwezigheid in Nederland in 2006. Op basis van de verkregen informatie kan de burgemeester besluiten een burgemeestersverklaring in te dienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarin hij aangeeft dat hij het aannemelijk acht dat u gedurende het gehele jaar 2006 in Nederland heeft verbleven. De IND beslist vervolgens of u voor de regeling in aanmerking komt.
Provincie:
Tag(s):