maandag, 1. oktober 2007 - 10:41

Parkeerschijf in centrum Oude Pekela verplicht

Oude Pekela

De gemeente Pekela gaat over tot de invoering van een blauwe zone in het centrum van Oude Pekela. Aanleiding daarvoor is de problematiek die zich dagelijks voordoet met betrekking tot het parkeren in het hart van het dorp. Met deze maatregel wordt het gebruik van een parkeerschijf verplicht. De blauwe zone geldt voor een klein deel van de Feiko Clockstraat voor het winkelcentrum de Helling en het gedeelte van de Raadhuislaan tussen de Wedderklap en het gemeentehuis.

Het winkelcentrum de Helling in Oude Pekela trekt dagelijks veel bezoekers. Niet alleen de Pekelders gaan er naar toe voor hun dagelijkse boodschappen. In de loop der jaren is gebleken dat ook grote aantallen inwoners uit naburige dorpen als Wedde, Alteveer, Nieuwe Pekela, Meeden, Westerlee, Heiligerlee en zelfs Winschoten de weg naar de Helling weten te vinden. Dat heeft behalve met het ruime aanbod van producten en diensten vooral ook te maken met de ruime parkeergelegenheden "voor de deur". Die zijn gratis en niet tijd gebonden.

Dat is mooi voor de winkeliers én het winkelend publiek. Maar ondanks deze ruime voorzieningen is er sprake van parkeerproblemen, die zich dus met name voordoen op de genoemde locaties. Geparkeerde auto's voor inritten of op zebrapaden, dubbelparkeren en het bezetten van parkeerplaatsen die alleen bedoeld zijn voor het laden en lossen, waardoor vrachtauto's op de rijbaan blijven staan, zorgen regelmatig voor onveilige situaties en opstoppingen.

Om te voorkomen dat er buiten de bestaande vakken op de Raadhuislaan en de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen langs de Feiko Clockstraat geparkeerd wordt is besloten een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te stellen. Het gebied zal door middel van bebording en blauwe strepen worden aangegeven. Er zal gebruik moeten worden gemaakt van een parkeerschijf en er mag maximaal een half uur worden geparkeerd. Langparkeerders kunnen gebruik maken van de parkeermogelijkheden achter het winkelcentrum en het plein voor het gemeentehuis, waar gratis en onbeperkt gebruik van kan blijven worden gemaakt. De nieuwe maatregel wordt nog dit jaar van kracht.
Provincie:
Tag(s):