woensdag, 27. juni 2007 - 20:42

Parkmanagement standaard op nieuwe bedrijventerreinen

Groningen

De gemeente Groningen gaat bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen standaard parkmanagement in voeren. Dit betekent voor ondernemers die kavels afnemen – als eerste geldt dit voor Westpoort – deelname aan een gezamenlijke vorm van bedrijventerrein-management. Ondernemers en gemeente zijn via een vereniging van eigenaren-constructie samen verantwoordelijk voor (duurzaam) beheer en onderhoud, veiligheid en bewegwijzering. De trendsettende aanpak is uniek in Nederland en past naadloos in de discussie over het beter beheren van bedrijventerreinen en het tegengaan van verrommeling.

Gezamenlijk parkmanagement leidt tot verlenging van de levensduur van bedrijventerreinen en de collectiviteit biedt kansen voor investeringen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Voor nieuwe bedrijventerreinen wordt de deelname verplicht voor elk nieuw te vestigen bedrijf. 100 % deelname is daarmee op voorhand gegarandeerd. Naast Westpoort geldt het straks ook voor Eemspoort-Zuid. Omdat in november 2007 de kavelverkoop voor Westpoort start, willen B&W voor die tijd de invoering van parkmanagement geregeld hebben.

Tussen gemeente en parkmanagement-organisatie wordt een overeenkomst gesloten over het onderhoud, waarbij de gemeente het “borgniveau� als uitgangspunt hanteert. Het parkmanagement krijgt daarbij een rol in het beheer en toezicht. Indien de bedrijven extra wensen hebben boven het door de gemeente geleverde pakket dan kiezen ze hier zelf voor en betalen daar dan ook zelf voor.
Provincie:
Tag(s):