woensdag, 5. september 2007 - 21:03

Particulieren een schitterend erf, de boomkikker gered!

Achterhoek

Particulieren in de Achterhoek kunnen eenmalig onder deskundige begeleiding en met subsidie een leefgebied voor de boomkikker of kamsalamander aanleggen.

Tijdens een speciale informatieavond in Lievelde, op 18 september komt u meer te weten komen over dit bijzondere samenwerkingsproject van de Provincie Gelderland, Stichting Staring Advies en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Een unieke kans voor particulieren in de Achterhoek! Particulieren die overwegen een poel aan te leggen wordt het nu wel heel makkelijk gemaakt. De provincie Gelderland, Stichting Staring Advies en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben de handen ineen geslagen met als doel de uitbreiding van het aantal leefgebieden voor de boomkikker en kamsalamander.

Dit kleine felgroene kikkertje en deze karaktervolle salamander zijn beschermd enbelangrijke aandachtssoorten in het Gelderse natuurbeleid. Beide zijn dol op het typische kleinschalige cultuurlandschap van de Achterhoek. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het nog lang niet goed gaat met hen en dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd.

Maar juist omdat deze soorten zich vooral thuis voelen in het Achterhoekse landschap kan door particulier landschapsbeheer en kleinschalige natuurontwikkeling een helpende hand worden geboden.
Door het aanleggen van zogenaamde stapstenen, een stukje natuur waarlangs de boomkikker en kamsalamander zich kunnen verplaatsen door het landschap, kunnen particulieren hun steentje bijdragen. Een dergelijke stapsteen bestaat voornamelijk uit water, in de vorm van een poel, een moerassig gedeelte, halfnatuurlijk grasland en bos en/of struweel, afhankelijk van het gebied.

Het aantal poelen in de Achterhoek is nog steeds maar zo’n tien procent van het aantal dat er vroeger was, ondanks het feit dat steeds meer mensen een poel als meerwaarde van hun terrein zien. Vroeger fungeerden poelen als drinkplaats voor het vee, als wasplaats of als reservoir voor bluswater. Met het wegvallen van deze functies verdwenen er langzaam maar zeker steeds meer poelen uit het landschap. Inmiddels waarderen we de poel als onderdeel van het landschap en weten we dat het een verrijking van de flora en de fauna oplevert.

Niet alleen de boomkikker en de kamsalamander profiteren van een goed aangelegde poel. Andere salamanders, kikkers, libellen, bijzondere moerasplanten en zelfs vleermuizen maken dankbaar gebruik van een poel als leef- en voedselgebied.

Tijdens de informatieavond kan men nader kennismaken met de boomkikker en kamsalamander, stellen de initiatiefnemers zich voor en worden de spelregels uitgelegd.

Het bijzondere aan dit project is dat particulieren vanaf ontwerpfase tot aan uitvoering deskundig begeleid worden. Deelnemers die cultuurgrond omzetten in leefgebied kunnen aanspraak maken op de subsidie functieverandering. Dit betekent dat ze de waardevermindering van de grond uitgekeerd krijgen. Dan gaat het toch al gauw om een bedrag van €15.000 tot € 20.000 per hectare.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het realiseren van een leefgebied op uw eigen terrein dan bent u van harte welkom op de informatieavond die Staring Advies en Landschapsbeheer Gelderland samen organiseren. Van te voren opgeven is niet nodig.

Dinsdag 18 september 20:00 uur: Locatie: Erve Kots, Eimersweg 4 in Lievelde
Provincie:
Tag(s):