donderdag, 19. juli 2007 - 14:30

Partij van het Noorden wil 25% van gas opbrengsten

Groningen

De Partij van het Noorden (PvdN) wil van Minister van der Hoeven van Economische zaken 25% van de opbrengsten van de aardgasbaten. De minister maakte bekend dat Nederland een bedrag van € 10 miljard euro verdient heeft aan de verkoop hiervan. De PvhN is van menig dat € 2,5 miljard toekomst aan de Noordelijke provincies.

De minister wil daarenboven € 4 miljard toevoegen aan het Fonds Economische Structuurversterking. Van dit laatste fonds is gebleken dat de afgelopen tien jaar (zolang als het fonds bestaat) de besteding daarvan voor 88% aan de infrastructuur van West-Nederland ten goede is gekomen, terwijl slechts 1% van die middelen in Noord Nederland is geïnvesteerd. Volgens de PvhN is dit bar weinig.

De PvhN is van mening dat de drie noordelijke provincies het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zodanig moeten uitbouwen, dat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid kunnen opbrengen om, uiteraard onder controle van de gekozen volksvertegenwoordigingen, zelfstandig over de besteding van die aardgasgelden te beslissen. Mede ter (co)financiering van de projecten op de hierboven geduide beleidsterreinen.
Provincie:
Tag(s):