woensdag, 1. augustus 2007 - 15:40

Partij voor het Noorden vreest miljoenen-verlies

Groningen

Eind augustus moet het kabinet beslissen over het al dan niet aanleggen van een snelle trein tussen Amsterdam/Schiphol en Groningen. De Partij voor het Noorden vreest dat het een negatief besluit zal zijn. Dus geen snelle trein naar Noord-Nederland. Verder wordt gevreest dat slechts een beperkt deel van de € 2,73 miljard die het rijk voor die snelle trein naar het Noorden gereserveerd had, ook feitelijk het Noorden toe zal vallen.

Bij het niet doorgaan van de trein zou de € 2,73 miljard besteed kunnen worden aan de realisering van een pakket aan maatregelen ter interne ontsluiting van Noord-Nederland en ter bevordering van de mobiliteit in het noordelijk landsdeel.

Volgens de Partij voor het Noorden lijkt het grootste deel te zullen worden besteed aan de verdere ontsluiting van Almere richting Amsterdam.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, SNN, lijkt nu in de gesprekken met Den Haag in te zetten op een aantoonbare extra besteding over 2007 in het Noorden van de dit jaar te besteden middelen uit de aardgasbaten via het Fonds Economische Structuurversterking.

Het wordt tijd dat de noordelijke politiek zich achter de eis van de Partij voor het Noorden stelt, namelijk dat 25% van alle aardgasbaten - voor ‘belasting’- (dat zou dit jaar neerkomen op € 2,5 miljard) aan Noord-Nederland ter beschikking wordt gesteld.
Provincie:
Tag(s):