dinsdag, 30. oktober 2007 - 20:32

Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs op afspraak

Assen

Vanaf 15 november kunnen Assenaren een afspraak maken voor het aanvragen van reisdocumenten of een rijbewijs. Door deze mogelijkheid te geven streeft de gemeente Assen naar een verdere verkorting van de wachttijden.

De gemeente Assen wil de wachttijden op het stadhuis zo kort mogelijk houden. Door de mogelijkheid te bieden om inwoners op een afgesproken tijdstip te helpen hoeven zij nauwelijks te wachten. Ook kunnen medewerkers van de gemeente meer persoonlijke aandacht aan klanten geven omdat een bepaalde tijdsduur voor de afspraak is uitgetrokken. Afspraken kunnen telefonisch en via de balie gemaakt worden. In de loop van volgend jaar kan dit ook via internet.

Met name rond vakanties vragen veel mensen een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs aan. Hierdoor is er soms sprake van te lange wachttijden. Door het maken van afspraken is de gemeente in staat om beter in te spelen op het aantal aanvragen. Zonodig kunnen extra mensen ingezet worden om het aantal aanvragen op tijd af te handelen.

Een belangrijk speerpunt in het collegeprogramma is het verbeteren van de dienstverlening. Het project dienstverlening op maat is hiervan direct het gevolg. Andere initiatieven die voortkomen uit het collegeprogramma zijn het verder terugdringen van het aantal regels en het vereenvoudigen van procedures.
Provincie:
Tag(s):