dinsdag, 26. juni 2007 - 12:40

PasPoortTraject een groot succes!

ROC Friese Poort en het Dockinga College hebben afgelopen jaar gezamenlijk een traject opgezet om jongeren die dreigen school te verlaten een opleiding te bieden; het zgn. PasPoortTraject. Van de 14 jongeren die zijn gestart hebben nu negen een diploma gehaald en twee deelnemers vervolgen het traject om volgend jaar een diploma te halen.

Bij het Dockinga College kende men binnen het VMBO al de zgn. leerwerktrajecten voor jongeren die beter in de praktijk kunnen leren. Toch dreigde een aantal jongeren door persoonlijke of sociale problemen buiten de boot te vallen.

ROC Friese Poort begon twee jaar geleden met een brede assistent-opleiding PasPoort op niveau 1. Officieel is dit de opleiding voor Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Deze naam geeft al aan, dat de opleiding gericht is op werk. Er wordt vooral geleerd tijdens de stage; de lessen op school zijn ondersteunend. Er is veel aandacht voor training van sociale vaardigheden, zodat de jongeren zich later in het werk en de maatschappij goed kunnen redden.

Door deze twee opleidingen te combineren, bundelen beide scholen hun krachten om deze kwetsbare groep jongeren door intensieve begeleiding en onderwijs goed voor te bereiden op een plekje in de maatschappij. Komend jaar zal de samenwerking geïntensiveerd worden.
Provincie:
Tag(s):