maandag, 14. mei 2007 - 16:07

Patiënt centraal in nieuwbouwplannen aZM

Maastricht

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) start dit jaar met de realisering van grootse nieuwbouwplannen. Dat is de directe consequentie van de strategische heroriëntatie azMove, waarin het uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat. Efficiënte bundeling van patiëntenzorg heeft geleid tot zogeheten zorglijnen en zorgcentra. Die liggen aan de basis van de nieuwbouwplannen.

Het ziekenhuis wordt in de nieuwe situatie niet alleen toegankelijker voor de patiënt; de zorgcentra worden herkenbaar en de patiëntenzorg wordt efficiënter georganiseerd. Dat wordt nu ook fysiek, in nieuwbouw en via (her)huisvesting, gerealiseerd. Deze inrichting wordt in de nieuwe situatie voor de patiënt zichtbaarder en herkenbaar. Ook de dependances van het azM elders in de stad worden (weer) gehuisvest op Randwijck waardoor alle patiëntenzorg in één gebouwencomplex plaatsvindt.

Gestart wordt met een vleugel aan de rechterkant van het 3X-gebouw en het doortrekken van de loopbrug aan de noordkant met aan het einde een nieuwe ingang van het azM. De nieuwbouw omvat verder twee gebouwen aan de noord- en aan de zuidkant van het beddenhuis. Bovendien wordt de loopbrug aan de noordkant doorgetrokken (met een nieuwe ingang) en komt er op termijn ook boven het Distributiecentrum een nieuw gebouw.

De nieuwbouw vindt plaats in twee fasen. In de periode 2007 – 2012 worden de poliklinieken aangepakt. Na 2012 worden de operatiekamers en het beddenhuis aangepakt.

In totaal zal er voor 21.000m2 aan nieuwbouw worden gerealiseerd. De nieuwbouw en verbouwing kosten ongeveer 60 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):