donderdag, 5. juli 2007 - 14:43

'Patsers' gezamenlijk aangepakt

Haarlem

Donderdagmiddag is tijdens het Regionaal College in Haarlem het convenant voor het 'Project Ongebruikelijk Bezit' ondertekend. Het project richt zich op mensen die dure of luxe bezittingen hebben, die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Deze mensen laten hun luxe graag zien en zijn zo een verkeerd voorbeeld voor met name jonge mensen in hun omgeving. Het uiteindelijke doel van het project is de ontneming van deze dure goederen uit handen van hun eigenaren, de zogenaamde 'patsers'.

Het convenant bevestigt de samenwerking binnen Kennemerland tussen de Politie Kennemerland, de elf gemeenten in de regio, waaronder de Sociale Diensten, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en het UWV. Het convenant maakt het voor de partners mogelijk om informatie met elkaar uit te wisselen, samen op te trekken in een onderzoek en onderzoeken van elkaar over te nemen.

Project Ongebruikelijk Bezit

Het project richt zich op criminelen die beschikken over 'ongebruikelijk bezit': dure auto's, boten, exclusieve horloges of dure sieraden. Die bezittingen kunnen vaak niet worden verklaard uit een legaal inkomen of door een legaal verkregen vermogen. Met andere woorden, ze hebben bezittingen die ze normaal gesproken niet kunnen betalen. Een goed voorbeeld hiervan is de drugshandelaar die zijn winsten omzet in een dure auto. Opvallend om te zien is dat deze figuren hun sociale status weten te verhogen hiermee.

Vooral in sociaal zwakkere milieus bestaat de mogelijkheid van een verkeerde voorbeeldwerking. Vriendjes en vriendinnetjes van deze criminelen willen mogelijk óók op illegale wijze dure auto's en luxe goederen krijgen. Met name jongeren zijn gevoelig voor een dergelijke status.

Omdat de politie en de projectpartners in dit project willen voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat misdaad loont, is besloten het mogelijke illegaal verkregen bezit af te nemen. Verder is van belang om de criminaliteit op deze wijze doeltreffender te bestrijden.
Provincie:
Tag(s):