donderdag, 12. april 2007 - 10:02

Pekela gaat bodem onderzoeken

Pekela

Binnen de grenzen van de gemeente Pekela komt op veel plaatsen bodemverontreiniging voor. In 2007 wil de gemeente Pekela in samenwerking met de provincie Groningen op die locaties waar een ernstige verdenking van bodemverontreiniging ligt, bodemonderzoek doen.

Om erachter te komen waar eventueel vervuilde bodem zit, is in de geschiedenis gedoken. Alle archieven zijn doorgenomen om te zien op welke plaatsen in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die bodemvervuiling kunnen hebben veroorzaakt. Op plaatsen waarvan de onderzoekers op basis van historische gegevens vermoeden dat er een ernstige bodemvervuiling zit (bijvoorbeeld als er vroeger een benzinestationheeft gezeten) wordt bodemonderzoek gedaan. Grondeigenaren waarbij bodemonderzoek dient plaats te vinden krijgen hiervan uiteraard persoonlijk bericht.

Op kosten van de provincie en gemeente wordt inzicht verkregen in de bodemtoestand van de geselecteerde percelen. Eerst wordt een historisch onderzoek uitgevoerd. Alleen als ook uit dit historisch onderzoek blijkt dat de verdenking terecht is, wordt een vervolgtraject ingezet. Bij het vervolg traject (het oriënterend bodemonderzoek) worden door een bodemkundig adviesbureau grond(water)monsters genomen om te bepalen of de verwachte verontreiniging daadwerkelijk op het perceel aanwezig is. Na afloop van dit traject (het Historische onderzoek en eventueel het aanvullende Oriënterende onderzoek) is duidelijk geworden of de verdenking van bodemverontreiniging terecht is of niet, zonder dat dit de eigenaar geld heeft gekost.
Provincie:
Tag(s):