vrijdag, 21. september 2007 - 11:47

Persleiding nabij 's-Gravenpolder defect

s-Gravenpolder

Vrijdagochtend 21 september is rond 07.00 uur een defect geconstateerd aan de rioolpersleiding bij 's-Gravenpolder. Het defect is donderdagavond laat ontstaan door werkzaamheden van een aannemer die daar donderdag overdag bezig is geweest met het aanleggen van een nieuwe gasleiding vanuit Brabant naar het Sloegebied.

De rioolpersleiding vervoert afvalwater vanuit Goes, 's-Heer Arendskerke, Wilhelminadorp, Kloetinge, Oud-Sabbinge, Wolphaartsdijk, 's-Heer Hendrikskinderen naar de rioolwaterzuiveringsin-stallatie Willem Annapolder nabij 's-Gravenpolder. Daar wordt het water gezuiverd. Het rioolwater loopt momenteel op de plaats van de breuk in de watergang. Deze watergang was vrijwel direct afgedamd maar stroomt inmiddels over in een andere watergang en functioneert dus niet. Daarom is besloten de afdamming weg te halen.

Het overstromende water wordt naar gemaal Maelstede gepompt en vervolgens in de Westerschelde. Ook rijden tankwagens met vervuild slootwater naar de zuiveringsinstallatie Willem Annapolder om te voorkomen. Net ten noorden van 's-Gravenpolder (nabij de kruising van de Nieuwe Vierwegen en de Zaaidijk) is de breuk ontstaan. Omdat de breuk nu nog onder de grond ligt, is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er gedaan moet worden om de persleiding weer in werking te stellen. Dat wordt op dit moment uiteraard onderzocht. De persleiding heeft een diameter van een meter. In de directe omgeving van de breuk en de afvoerende watergang kan sprake zijn van stankoverlast.

Maatregelen:

· Alle acht rioolgemalen die het rioolwater aanvoeren naar de persleiding zijn uitgezet zodat er geen rioolwater vanuit Goes meer wordt aangevoerd. Het rioolwater dat nog in de leiding zat en inmiddels in de nabijgelegen sloot is gelopen, wordt zoveel mogelijk naar de waterzuivering Willem Annapolder afgevoerd met tankwagens.

· Momenteel wordt in overleg met de gemeente Goes onderzocht waar in het rioolsysteem van de gemeente tijdelijk rioolwater opgevangen kan worden (het gaat om een hoeveelheid afvalwater van 600 kuub per uur). Dit rioolwater zal later op de dag ook met tankwagens afgevoerd worden. De gemeenten Kapelle en Borsele zijn op de hoogte gebracht. Voor deze gemeenten is de overlast tot nu beperkt tot mogelijke stankoverlast in de buurt van de calamiteit. Er wordt weinig regen verwacht voor de komende dagen waardoor de bergingscapaciteit van het rioolstelsel optimaal benut kan worden.
Provincie:
Tag(s):