woensdag, 18. april 2007 - 15:58

Philips stadion weert wilde dieren

Eindhoven

Het Philips stadion heeft de Dierenbescherming laten weten dat zij in de toekomst het gebruik van wilde dieren bij evenementen op haar terreinen niet meer zal toestaan. Directe aanleiding hiertoe is een verzoek van de Dierenbescherming ten gevolge de voorstellingen van het Groot Russisch Staatscircus op de parking van het Philips Stadion.

De Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost heeft het management van het Philips stadion gewezen op de maatschappelijke en politieke discussie rondom het gebruik van wilde dieren bij evenementen zoals circussen.
Het management van het Philips stadion is gevoelig gebleken voor de omvangrijke argumentatie in deze.

Op 17 april heeft zij bij monde van Tom Ploegsma, Manager Stadion, de Dierenbescherming laten weten 'In de toekomst zullen wij echter zulke evenementen, waarbij wilde dieren als act ingezet worden, weren'.
De voorstellingen van het Groot Russisch Staatscircus die op 17 april haar tenten heeft opgezet op de parking van het Philips stadion zijn directe aanleiding voor het verzoek aan het adres van de directie van het Philips stadion.

Diverse welzijnsorganisaties zoals de Dierenbescherming, IFAW, stichting AAP, de Sophia vereniging tot bescherming van dieren en de Stichting viervoeters hebben de handen ineen geslagen om 'wilde dieren de tent uit te krijgen'.
Provincie:
Tag(s):