zondag, 16. september 2007 - 15:06

Pieter van Vollenhoven opent brandweer-kazerne Zwolle

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, opent vrijdagmiddag 21 september de nieuwe brandweerkazerne van Zwolle. De kazerne combineert huisvesting, kantoren en stalling methet oefenen in brandbestrijding en hulpverlening. Daarnaast kunnen landelijk erkende examens worden afgenomen op het kazerneterrein.

Brandweer Zwolle wil af van het puur fysieke imago en ook aandacht vragen voor maatschappelijke taken als preventie, veiligheid en voorlichting. De aandacht voor deze taken onderschrijft de heer Van Vollenhoven. Immers, tot de brandweer arriveert, is men op zichzelf aangewezen.

Oefenen is een kerntaak van de brandweer. Uitgangspunt voor brandweer Zwolle is dat 70 % van alle oefeningen op eigen terrein kan plaatsvinden. Alleen de duiktaak en het grootschalig optreden vallen daarbuiten. In het gebouw zijn ruimten met gasgestookte installaties gemaakt om brandweerpersoneel onder realistische omstandigheden op te leiden en te trainen.

Het geheel is opgezet om certificering door het Nederlands Bureau Brandweerexamens mogelijk te maken. Brandweer Zwolle is het eerste korps waarbij deze faciliteiten in eigen beheer en op eigen terrein beschikbaar zijn.

De nieuwe kazerne kenmerkt zich door transparantie en openheid. De onderlinge bereikbaarheid van de afdelingen is een van de kenmerken in het ontwerp van architectuurstudio Herman Hertzberger. Het nieuwe gebouw biedt de mogelijkheden voor ontvangst van publiek en het verzorgen vaneen rondleiding of cursus.
Provincie:
Tag(s):