vrijdag, 24. augustus 2007 - 13:17

Pilot Maastricht-Brussel Express succesvol

De Maastricht – Brussel Express rijdt nu sinds 8 maanden iedere werkdag ieder uur direct van Maastricht naar Brussel over het Belgische hogesnelheidsspoor. De reistijd is slechts 1.20u naar Brussel (voorheen bijna 2 uur) en 2.53u naar Parijs (Thalys). Het centrum van Londen is vanaf 1 november 2007 daarmee voor de zakenreiziger binnen drie en een half uur bereikbaar (Eurostar).

De pilot, met als doel te bezien of er groei mogelijk is in het grensoverschrijdende internationale personenvervoer, laat tot op heden een duidelijke toename van het aantal reizigers zien. Het aantal reizigers vertoont dus een positieve tendens. Maar wanneer in oktober een definitieve stand van zaken wordt opgemaakt, zullen de partners naast het aantal reizigers ook de verhouding tussen kosten en opbrengsten mee in overweging nemen.

Aan de NS balie te Maastricht zijn de meest gangbare en aantrekkelijk geprijsde kaartsoorten verkrijgbaar zonder balietoeslag.

De start van de nieuwe treinverbinding kende naast groei ook diverse aanloopproblemen. Door inzet van extra personeel en verbetering van de reisinformatie is dit inmiddels verbeterd.

De komende maanden wordt, in overleg met betrokken instanties, gewerkt aan structurele oplossingen teneinde de gewenste technische aanpassingen aan de infrastructuur in 2008 te kunnen realiseren. Het daartoe benodigde budget is aangevraagd bij ProRail en de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Medio oktober 2007 wordt door partijen een besluit genomen over voortzetting van de pilot.

Positieve besluitvorming is gerelateerd aan de gevraagde infrastructurele aanpassingen (kosten rond de € 0,6 mln) daar deze mede de kans op groei, en daarmee een verantwoorde exploitatie van de Maastricht – Brussel Express, sterk beïnvloeden.

Eveneens succesvol is de verbetering van de sociale veiligheid. Een intensieve samenwerking van politie en stadswachten in Zuid-Limburg en Wallonië alsook de uitstraling van een nieuwe moderne trein, heeft de sociale veiligheid fors verhoogd.

Sedert de start van de treindienst heeft er zich, in tegenstelling tot de diverse problemen op de voormalige stoptrein, geen enkele incident voorgedaan.
Provincie:
Tag(s):