vrijdag, 16. februari 2007 - 11:41

Plaatsing van UMTS-antennes weer mogelijk

Amersfoort

Het college van B&W heeft besloten om vanaf heden weer mee te werken aan vrijstellingen van bestemmingsplannen voor de realisatie van (vergunningplichtige) UMTS-installaties. In het Zwitsers onderzoek is geen verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan UMTS-signalen.

Daarom heeft het college besloten de plaatsing van UMTS-antennes weer toe te staan. Daarmee beoogt de gemeente voldoende dekking voor mobiele telecommunicatie in Amersfoort.
Provincie:
Tag(s):