dinsdag, 26. juni 2007 - 11:21

Plaatsnamen gemeente Leeuwarden blijven Nederlands

Leeuwarden

De Topografyske Wurkgroep Fryslân heeft eind 2006 de vraag gesteld of er binnen Friesland een nieuwe slag moet worden gemaakt in het ‘verfriezen’ van de plaatsnamen. Binnen de gemeente Leeuwarden betreft dat met name de dorpen.

De gemeente Leeuwarden heeft daarom besloten om stapsgewijs te peilen of er draagvlak zou zijn voor het invoeren van Friese dorpsnamen. Uitgangspunt voor het onderzoek was dat er één lijn getrokken moest worden voor alle dorpen binnen de gemeente. Pas wanneer duidelijk geconcludeerd kan worden dat het ‘verfriezen’ van de dorpsnamen positief ontvangen wordt in alle dorpen, volgt een uitgebreid onderzoek naar de vorm en de consequenties van het invoeren van Friestalige plaatsnamen.

Er zijn medio april 676 kaarten uitgezet onder de stemgerechtigden in de dorpen. Hiervan hebben er 358 (53%) gereageerd. De hoge respons maakt duidelijk dat het onderwerp leeft in de dorpen.

Van diegenen die het kaartje hebben ingestuurd is 61% tegen het invoeren van de Friestalige plaatsnamen voor de dorpen binnen de gemeente Leeuwarden. Deze duidelijke meerderheid van de eerste peiling geeft een helder beeld van de stemverhouding in de dorpen.

De gemeente Leeuwarden concludeert dan ook dat op grond van deze peiling kan worden afgezien van verder onderzoek naar het invoeren van Friestalige plaatsnamen voor alle dorpen in de gemeente. De situatie blijft derhalve zoals hij nu is: één (Nederlandstalige) dorpsnaam in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en tweetalig in het dagelijks gebruik.
Provincie:
Tag(s):