maandag, 25. juni 2007 - 9:01

Plan om langdurig werklozen aan het werk te helpen

Groningen

Elke onderneming met meer dan 50 werknemers is bereid één zogeheten ‘participatieplaats’ aan te bieden aan een werknemer die langer dan één jaar werkloos is. Dit plan, waarmee in drie jaar tijd 200.000 langdurig werklozen een nieuwe kans krijgen, brengen de gezamenlijke ondernemingsorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) komende woensdag in tijdens de participatietop met kabinet en vakcentrales.

Met hun participatieplan willen de ondernemers werklozen helpen bij het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn overigens alleen bereid tot deze extra inspanning als tegelijkertijd het ontslagrecht wordt versoepeld. Het huidige systeem vormt voor ondernemers een drempel om personeel in vaste dienst te nemen.

Het project zal drie jaar lopen, waarbij jaarlijks 60.000 tot 70.000 langdurig werklozen aan bod kunnen komen. Een commissie moet de voortgang van het plan gaan controleren. Ook het aanbod wordt gecontroleerd (iedereen moet meedoen). In de ogen van werkgevers moet het kabinet weigeraars een sanctie opleggen.

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties wijzen erop dat gaat om echte marktbanen (dus geen gesubsidieerde Melkertbanen), met als uitgangspunt de behoefte van ondernemingen (maatwerk) en met als bedoeling dat een aanzienlijk deel tot een vast dienstverband leidt.
Provincie:
Tag(s):