maandag, 14. mei 2007 - 22:30

Plan van aanpak voor wijk Ondiep

Utrecht

De politie heeft een plan van aanpak opgesteld voor de bestrijding van overlast door jongeren in Ondiep. Daarin staat wat de politie al deed aan deze problematiek en nog meer gaat doen. Het plan van aanpak is een voortvloeisel uit de zes bewonersbijeenkomsten die de gemeente afgelopen twee maanden in Ondiep hield. Aanleiding was het dodelijke schietincident op 11 maart, waarbij een buurtbewoner om het leven kwam, en de ongeregeldheden die daarop volgden.

Besloten is voortaan elke minderjarige overlastpleger een brief uit te reiken waarin staat dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. Ook de ouders van de overlastpleger krijgen zo’n brief. Daarnaast wordt de top 15 van criminelen in de wijk in kaart gebracht. Verder komt er een lijst van bekende overlastplegers. Zij kunnen op extra aandacht van de politie rekenen.

Op verzoek van bewoners bestuderen politie, openbaar ministerie en gemeente momenteel of er - in navolging van het bekende stadionverbod - een wijkverbod kan worden opgelegd aan overlastplegers van buiten de wijk. Verder gaat de politie een videocamera inzetten om overlastplegers (en eventueel hun ouders) te confronteren met hun gedrag.
Provincie:
Tag(s):