donderdag, 15. november 2007 - 10:39

Plan voor aanpak jeugdwerkloosheid Lelystad

Lelystad

"Lelystad maakt werk van scholing".

Onder dit motto pakt het college van Lelystad samen met het ROC en het CWI de komende jaren de jeugdwerkloosheid verder aan. Economisch gaat het goed. Daardoor zijn veel werkloze jongeren aan de slag gegaan. Maar veel van hen hebben nog niet voldoende diploma’s of zelfs helemaal geen diploma’s. Daardoor zijn zij kwetsbaar op de arbeidsmarkt.

Speeddate-bijeenkomsten
Eén van de maatregelen die wordt ingezet is het organiseren van
speeddatebijeenkomsten. Een speeddatebijeenkomst is een kort gesprek waarbij werkgevers en jongeren kennismaken. Als het klikt dan krijgt de jongere een leerwerkbaan. Dit zijn banen waarbij de jongere naast het werk één dag in de week naar school gaat. Aan werkgevers, bij wie jongeren in dienst zonder voldoende diploma's, wordt gevraagd om van deze banen een leerwerkbaan te maken. Via het leerwerkloket www.flevotalent.nl kunnen de jongeren én de werkgevers zich aanmelden voor leerwerkbanen.

Loonkostensubsidie
Daarnaast worden jongeren die thuis zitten zonder werk of opleiding aan huis bezocht. Veel jongeren willen wel maar hebben een zet nodig. Achteraf blijkt dat veel jongeren blij zijn met het bezoek omdat zij weer aan hun toekomst kunnen werken. Werkgevers die een werkloze jongere uit Lelystad een leerwerkbaan aanbieden krijgen van de gemeente een loonkostensubsidie. Deze subsidie dekt 2 jaar lang bijna de volledige loonkosten voor een werkgever.

Maatjesproject
Voorkomen is beter is dan genezen. Daarom werkt het ROC aan een programma om te voorkomen dat leerlingen met problemen voortijdig afvallen. Omdat er tijdens de stage veel jongeren afhaken krijgen zij extra begeleiding door een mentor. Hiervoor wordt een maatjesproject gestart. Het Oranjefonds subsidieert dit.

Dit zijn een paar van de maatregelen die de gemeente samen met het ROC en het CWI in het project gaat uitvoeren. Uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk jongeren uit Lelystad te bereiken en te ondersteunen in het behalen van een startkwalificatie (dat is een diploma op minimaal HAVO of MBO 2 niveau).
Provincie:
Tag(s):