dinsdag, 7. augustus 2007 - 17:29

Plan voor multifunctionele accommodatie Baggelhuizen

Baggelhuizen krijgt een nieuw multifunctionele accommodatie op het terrein bij het huidige wijkgebouw de Schakel. Het gebouw zal ruimte gaan bieden aan onder meer drie scholen, wijkvereniging de Schakel, kinderopvang, een sportzaal, een jeugdhonk en kinderdagcentrum De Arkel.

Het college is akkoord gegaan en vraagt de raad om een aanvullend krediet van € 7.600.000 beschikbaar te stellen om de bouw te realiseren. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken organisaties.

Het initiatief voor de multifunctionele accommodatie komt van de scholen. In 2005 is gestart met de plannen voor de invulling van het terrein. Als alles volgens planning verloopt kunnen de scholen als eerste over in de zomervakantie van juni 2009. Buurtbewoners zijn in de afgelopen periode geïnformeerd over de plannen via verschillende informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontvangen zij half september een nieuwsbrief om hen nader te informeren over het voorlopig ontwerp en de huidige stand van zaken.
Provincie:
Tag(s):