zondag, 1. juli 2007 - 19:35

Plannen voor buurtspeelplaatsen Noordoostpolder bekend

Noordoostpolder

Het college van B&W heeft ingestemd met het aanvullende uitvoeringsprogramma buurtspeelplaatsen 2007. Het aanvullende programma is een uitbreiding van het uitvoeringsprogramma buurtspeelplaatsen 2007, waarmee al was ingestemd. In de programma’s staat waar nieuwe speelplaatsen worden gemaakt, waar bestaande speelplaatsen worden gerenoveerd en hoe de financiën zijn geregeld. Verder wordt aandacht besteed aan speelplaatsenbeleid, waarin ‘Natuurlijk Spelen’ een belangrijk item is.

Natuurlijk Spelen staat centraal in het nieuwe speelplaatsenbeleid van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente gaat met dit beleid mee in de landelijke trend. Natuurlijk Spelen gaat uit van de gedachte dat je kinderen ruimte moet geven om creatief en inventief te spelen. In de uitwerking betekent dat meer bosjes, heuveltjes en rietpluimen in plaats van traditionele speeltoestellen. Niet alle speelplaatsen worden overigens vanuit de visie van Natuurlijk Spelen ingericht. 50% van de speelplaatsen behoudt de traditionele speeltoestellen.

In 2007 vinden de volgende aanpassingen plaats:
Nieuwe buurtspeelplaatsen in Creil aaan de Lothariusstraat/Utrechtsestraat en Het Palet. In Ens aan de Smidse komt nieuwe buurtspeelplaats en ook in Tollebeek wordt een nieuwe buurtspeelplaats gemaakt aan de Struweel.
In Emmeloord gaat het vooral om buurtspeelplaatsen die omgebouwd worden naar 'natuurlijk spelen'. Het gaat om de speelplaatsen aan de Andijkstraat, Duizendknoopstraat, Dollardstraat, Saturnusstraat/Pallasstraat. De speelplaatsen aan de Gaastlaan en Venusstraat in Emmeloordgaan echter verdwijnen. Ook in Nagele verdwijnt de buurtspeelplaats aan de Klaverhof. In Bant krijgt de speeltuin aan de Lange Omgang een grote onderhoudsbeurt en wordt ook deze speelplaats aangepast aan het 'natuurlijk spelen'.
Provincie:
Tag(s):