vrijdag, 25. mei 2007 - 15:44

Platform Zorg Fryslân deze zomer van start

Friesland

De provincie Fryslân start deze zomer nog met het speciale Provinciaal Overleg- en Adviesplatform Zorg, kortweg Platform Zorg Fryslân. Daarmee heeft de provincie een orgaan dat gaat adviseren over vraagstukken in de zorg en mogelijke oplossingen. Het platform adviseert ook over de inzet van middelen. Jaarlijks is een bedrag van één miljoen euro beschikbaar voor de periode 2007-2010. Met het Platform Zorg Fryslân wil de provincie een bijdrage leveren aan een betere zorg in Fryslân.

De voornaamste taak van het platform is de relevante vraagstukken in de zorg op te sporen, deze bij het veld neer te leggen of zelf oplossingen aan te dragen. Het platform kan ook advies uitbrengen over de kwaliteit van projecten die partijen aandragen en over de inzet van de gereserveerde middelen. Op die manier fungeert het platform als een agendateam voor het College van GS. Het uiteindelijke besluit over de bestedingen uit het Budget Zorg wordt door GS genomen.

Het op te starten Platform Zorg Fryslân bestaat uit vijf inhoudelijk deskundige leden uit verschillende hoeken van het veld en een onafhankelijke voorzitter. De leden zijn gevraagd op persoonlijke titel op basis van hun deskundigheid, visie op de zorg en vindingrijkheid. Het voorzitterschap wordt gevoerd door de heer mr. S.J. Hartkamp. De leden zijn mevrouw S. Atsma en de heren J. van Hoek, F. de Jong, M. Kuin en R. Smeets. Zij zijn voor de komende twee jaar benoemd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen incidenteel extra deskundigen worden uitgenodigd.

Het platform komt in juni voor het eerst bij elkaar om vraagstukken te inventariseren, projecten aan te dragen dan wel uit het veld te halen. In oktober 2007 volgt een tweede bijeenkomst waarin het Platform Zorg Fryslân advies uitbrengt over ingediende projectvoorstellen die door het veld dan wel het Platform zijn ingediend in het kader van budget Zorg.
Provincie:
Tag(s):