zaterdag, 29. september 2007 - 20:31

Platteland weer leefbaar maken met virtuele loketten

Gieten

Met één druk op de knop in contact komen met de gemeente, bank of consultatiebureau. Zien met wie je in gesprek bent en in je eigen dorp allerlei zaken regelen waarvoor je tot voor kort vele kilometers moest rijden. Binnenkort start in de gemeente Aa en Hunze een unieke proef voor inwoners en bedrijven. ICT leverancier aXtion uit Emmen, bouwt in nauwe samenwerking met de gemeente Aa en Hunze en de Stichting Welzijn Aa en Hunze vier virtuele loketten.

Vrijdag was de ondertekening (zie foto) van het projectcontract tussen de diverse partijen. Met dit project wil de gemeente de leefbaarheid van het platteland vergroten via de mogelijkheid om communicatie op afstand mogelijk te maken en door diensten die zijn verdwenen terug te brengen dankzij het virtuele loket. Het eerste virtuele loket van Nederland wordt rond 1 november 2007 geopend in De Wegwiezer in Rolde. Dit is een servicewinkel waar burgers van de gemeente Aa en Hunze terecht kunnen voor hun vragen over wonen, zorg en welzijn. Nog dit jaar volgen de dorpen Gieten en Annen en in 2008 Gasselternijveen.

Volgens wethouder Geert-Jan ten Brink wil de gemeente Aa en Hunze met de virtuele loketten het platteland weer leefbaarder maken.`De gemeente was al een tijdje op zoek naar een oplossing om communicatie op afstand mogelijk te maken. Wij willen diensten die de afgelopen jaren weggetrokken zijn uit de kleine kernen, weer aanbieden�.

Door middel van moderne apparatuur kunnen mensen in dorpen contacten leggen met diverse diensten zoals die van bijvoorbeeld de gemeente, banken, de intergemeentelijke sociale dienst, de kamer van koophandel of met hun zorgverzekeraar. Niet alleen voor ouderen of mensen die minder mobiel zijn, maar ook mensen die in hun eigen dorp wonen en werken. Diensten die in de afgelopen jaren niet meer aangeboden werden in de kleine kernen, worden met behulp van nieuwe communicatiemiddelen, wederom aangeboden.

Wethouder Geert-Jan ten Brink ziet tal van mogelijkheden. “De virtuele loketten die we in samenwerking met aXtion nu gaan realiseren, bieden ons als gemeente vele mogelijkheden om de leefbaarheid op het platteland weer terug te brengen of te versterken. Samen met de Stichting Welzijn Aa en Hunze zetten we ons nu bijna twee jaar in om ook door middel van internet en breedband het voorzieningenpeil weer terug te brengen. Het realiseren van deze virtuele loketten is voor ons een belangrijke mijlpaal in dat proces en is aanvullend op bestaande activiteiten�.

Volgens Martijn Goeman van aXtion voorziet het virtuele loket in een enorme behoefte bij de mensen die in de dorpen van Aa en Hunze wonen.�Door middel van beeldschermverbindingen kunnen mensen heel eenvoudig en zonder ver te reizen bepaalde diensten aanvragen. De vrijwilligers van De Wegwiezer helpen bij eventuele vragen. Je kijkt als gebruiker naar een beeldscherm en ziet daar de persoon met wie je praat. Deze ziet jou ook en het lijkt een beetje alsof je aan één tafel zit. Het loket wordt ingericht met eenvoudig te gebruiken apparatuur�.
Provincie:
Tag(s):