vrijdag, 12. oktober 2007 - 20:34

Pluim voor bedrijfsvoering gemeente

Oss

De accountant van de gemeente Oss heeft na de gehouden 'interim controle' een positief oordeel over de financiële bedrijfsvoering van Oss. In het rapport staat: 'Samengevat kan worden gesteld dat de gemeentelijke organisatie dit jaar weer beter 'in control' is gekomen. In 2007 is een duidelijke verbetering zichtbaar in de interne beheersing. Er zijn wel enkele aandachtspunten die verbetering behoeven maar het totaalbeeld is positief.’

Burgers bekritiseren hun overheden regelmatig over verspilling, overmatige bureaucratie en dat ze te weinig rekening houden met hun wensen. Vooral de laatste tijd zijn er steeds meer geluiden te horen dat bestuurders en ambtelijke leiding meer inspelen op de wensen en noden van burgers en bedrijven en dat de efficiency van haar activiteiten wordt verbeterd.

Er worden ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het functioneren van overheid. Het gaat daarbij niet meer alleen om de interne bedrijfsvoering, maar ook om de beleidsuitvoering en –verantwoording. De gemeente Oss heeft hier dus, volgens de accountant, een belangrijke stap in gezet.
Provincie:
Tag(s):